Polityka prywatności

 

 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej braughman.com.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Braughman Group Media Poland Sp.  z  o.  o. KRS:  0001064238 REGON:  520136576  NIP: 7011054204. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa lub email: recepcja@braughman.com.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową braughman.com lub korzystająca z usług przez nią udostępnionych.

 

Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Braughman Group Media Poland Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej w celach :
 • korzystania z serwisu – udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników serwisu przekazane drogą mailową lub telefoniczną.
 • prawidłowej realizacji zawartych umów,
 • składania zamówień oraz wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umów,
 • wykorzystywania plików cookies.
 1. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zaznaczyć należy, że użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy kierować do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa lub email: iod@braughman.com.
 2. Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane lub aktualizowane, w związku z powyższym zalecamy regularne śledzenie zmian.
 3. Data ostatniej modyfikacji 22.01.2024 r.

 

Polityka cookies

Braughman Group Media Poland Sp. z o. o. wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Stronę internetową www.braughman.com, którą odwiedzamy. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania Stron Internetowych.

 

 Cel wykorzystywania plików cookies

Braughman Group Media Poland Sp. z o. o. korzysta z plików cookies w celu:

 1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej;
 2. statystycznym i analitycznym w celu ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej;
 3. reklamowym, dostosowania zawartości Strony internetowej braughman.com do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, udoskonalenia serwisu poprzez indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu,
 4. zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika.