Łódź | LO003WF | Piotrkowska / Central

Rozmiar
  • Szerokość: 27,5 m
  • Wysokość: 27,5 m
Powierzchnia
  • 756,25 m2
Oświetlenie
  • Tak
Nośnik
  • wielki format

Lokalizacja:

Nośnik znajduje się przy najważniejszym ciągu komunikacyjnym miasta. Skrzyżowanie ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza to połączenie ruchu pieszego, min. turystycznego ulicy Piotrkowskiej oraz ruchu kołowego ul. Mickiewicza – najważniejszej arterii miasta.

© 2020 UNITED THEMES™. All rights reserved.
All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.